Faglige relationer og samarbejdspartnere

Medlem af FSR – danske revisorer

Vi er medlem af FSR – danske revisorer, som er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Her får vi nyheder og faglig information, ligesom vi benytter foreningens muligheder for efteruddannelse.

Registreret revisor Jan Kristensen var i en længere årrække medlem af FSRs Responsumudvalg, der bl.a. beskæftiger sig med udtalelser om god revisions- og regnskabsskik

Medlem af Kreston Danmark

Vi er medlem af Kreston Danmark, som er en landsdækkende sammenslutning af uafhængige godkendte revisionsfirmaer. Her har vi mulighed for faglig sparring, og vi benytter det kvalitetsstyringssystem, som Kreston Danmark har udviklet tillige med vidensopdatering, efteruddannelse mv.

Samarbejde med specialister, når der er behov for det

Vi samarbejder med rådgivende skatte- og momskonsulenter. De fungerer som vores ”skatteafdeling”, så vi kan trække på den ypperste ekspertise inden for disse områder, når der er brug for dette ved løsning af opgaver for vores kunder.

Vi samarbejder med advokater og andre konsulenter med særlig ekspertise inden for emner, hvor vi ikke nødvendigvis selv ved alt, hvad der er behov for ved løsning af specialopgaver.

Kontakt os, hvis du er interesseret i at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde netop din virksomhed.